กิจกรรม/ผลงานเด่น

ตะเคียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
(วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563)

1st TAKIAN RUNNING, 2020 
(Saturday, March 21st, 2020)
 วิ่งเพื่อสุขภาพ&ได้ร่วมทำบุญ Takianrunning สมัครเข้ามาร่วมวิ่งและทำบุญกันมากๆนะครับ สมัครได้ที่นี่คลิก 

 แบบฟอร์มใบสมัคร
คลิก ประเภทฟันรัน 5.0 กิโลเมตร
              (Fun Run 5.0 Km. Race)

คลิก ประเภทมินิมาราธอน 10.0 กิโลเมตร
              (MINI MARATHON 10.0 Km. Race)

คลิก ประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ